دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم

دانلود پاورپوینت فتوپریودیسم

نمو گیاهان تحت تأثیر طول نسبی دورة روشنایی و تاریكی پدیده‌ای است كه فتوپریودیسم خوانده می‌شود و یكی از محسوس‌ترین واكنشهای گیاه به محیطش است.اساس دانش ما از این پدیده در سال 1920 وقتی گارنر و آلارد رشد توتون رقم مریلند ماموت را در گلخانه طی ماههای زمستانی بررسی كردند...
دانلود پاورپوینت تغذیه ی گیاه

دانلود پاورپوینت تغذیه ی گیاه

گیاهان علاوه بر ساختن مواد غذایی طی فرآیند فتوسنتز، كانون ساخت مواد ویژه‌ای هستند كه تنظیم‌كننده، ارتباط دهنده و هماهنگ‌كننده فعالیت سلولها در بخشهای مختلف گیاه هستند. این مواد موجبات تنظیم رشد ریشه، ساقه، برگ، جوانه‌ها و همچنین زمان گل‌دهی رویش‌دانه، افتادن برگها،...
متابولیسم در گیاهان چگونه صورت می گیرد + دانلود پاوپوینت متابولیسم در گیاهان

متابولیسم در گیاهان چگونه صورت می گیرد + دانلود پاوپوینت متابولیسم در گیاهان

برای این که بدانید متابولیسم در گیاهان چگونه صورت می گیرد ابتدا باید با مفهوم ATP آشنا شوید.سلولهای بدن جانداران برای تأمین انرژی لازم، برای ادامة زندگی مولكولهای غذایی را تجزیه می‌كنند و انرژی حاصل از این تجزیه در مولكولهای مخصوصی كه به اختصار ATP نامیده‌ایم، اندوخته...
رشد و نمو در گیاهان+ دانلود پاورپوینت رشد و نمو در گیاهان

رشد و نمو در گیاهان+ دانلود پاورپوینت رشد و نمو در گیاهان

مراحل رشد و نمو در گیاهان در گیاهان، رشد در همه نقاط گیاه انجام نمی‌گیرد بلكه مخصوص بخشهایی به نام مناطق رشد و نمو است. مناطق رشد و نمو عبارتند از: نوك ساقه، نزدیك نوك ریشه، جوانه‌های جانبی و حلقه‌های زاینده. این حلقه‌ها مریستمهایی هستند كه در ریشه و ساقه پدید می‌آیند...
ساختمان گل و میوه+ دانلود پاورپوینت ساختار گل و میوه

ساختمان گل و میوه+ دانلود پاورپوینت ساختار گل و میوه

در این پست با ساختمان گل و میوه آشنا می شوید. گل دستگاه تولیدمثل در گیاهان عالی است و در پیدازادان (Phanerogame) خصوصاً نهاندانگان (Angiospermes) به‌حد اعلای رشد خود می‌رسد و اغلب دارای عطر و رنگ مخصوصی است كه جلب توجه می‌كند. ساختمان گل گل مانند سایر جوانه‌ها از كنار...
ساختار برگ+ دانلود پاورپوینت ساختار برگ

ساختار برگ+ دانلود پاورپوینت ساختار برگ

ساختار برگ برگها اندامهای سبزرنگی هستند كه در طول ساقه و شاخه دیده می‌شوند و در اثر رشد و نمو جوانه انتهایی ساقه و جوانه‌های محوری آن در روی ساقه گیاه ظاهر می‌گردند. برگها در ساقه‌های زیرزمینی (ریزوم) و حتی گیاهان نواحی خشك به‌صورت فلسی دیده می‌شوند و گاهی در نباتات...