آزمایشگاه زیست شناسی

آموزش انجام تشریح قلب، کلیه، مغز گوسفند، شش گوسفند،چشم
انجام آزمایش های گوناگون زیست شناسی

دکمه بازگشت به بالا