دسته بندی: بافت شناسی

بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

نای

نای در افراد بالغ 10 تا 12 سانتی متر طول دارد و توسط مخاط تنفسی مفروش شده است. آستر مخاط حاوی تعداد زیادی غده ی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

حنجره

حنجره ، یک مسیر کوتاه برای عبور هوا ( 4سانتی متر*4سانتی متر) بین حلق و نای است. دیواره ی سخت حنجره از غضروف های شفاف

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

حلق

حلق، (فارنکس؛ pharynx)، ساختمانی لوله ای به طول حدود 13 سانتی متر است که از قاعده جمجمه تا مری امتداد می یابد و کاملا در

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

بینی

بینی یکی از اجزای دستگاه تنفس می باشد. دستگاه تنفس، جهت تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن با خون ایجاد شده است. اعضاء تنفسی شامل

ادامه مطلب >>
کیسه ی صفرا
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

کیسه ی صفرا

کیسه صفرا، یک عضو توخالی و گلابی شکل است که به سطح تحتانی کبد چسبیده است و قادر است 30 تا 50 میلی لیتر صفرا

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

کبد

کبد در دوره ی جنینی عضو خون سازیست. کبد، بزرگ ترین عضو داخلی بدن است که به طور متوسط تقریبا 1/5 کیلوگرم بوده که 2

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

لوزالمعده

لوزالمعده (پانکراس) غده ای است که ترشحات خارجی خود را توسط مجرایی در محل آمپول واتر به دوازدهه می ریزد و ترشحات داخلی آن از

ادامه مطلب >>
روده ی بزرگ
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

روده ی بزرگ

روده ی بزرگ وظیفه ی جذب آب و الکترولیت ها را بر عهده دارد و مواد غیر قابل گوارش را به شکل مدفوع در می

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

روده ی باریک

روده ی باریک محلی است که روند هضم غذا تکمیل شده و مواد غذایی توسط سلول های پوششی جذب می شود.روده ی باریک نسبتا دراز

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

معده

معده یک قسمت بسیار اتساع یافته از لوله ی گوارش است. معده کیسه ای است به گنجایش 1 تا 1/5 لیتر که غذا را به

ادامه مطلب >>