پرده ی جنب

پرده ی جنب

پرده ی جنب (pleural membranes) سطح بیرونی ریه و دیواره ی داخلی قفسه سینه توسط یک غشای سروزی به نام پرده ی جنب پوشیده شده است. غشای متصل به ریه جنب احشایی (visceral pleura) و غشای پوشاننده ی جداره های سینه، جنب جداری (parietal pleura) نامیده می شود. این دو لایه در...
آلوئول

آلوئول

آلوئول یا کیسه ی هوایی از بخش های زیر تشکیل شده است. مجاری آلوئولی (Alveolar ducts) قسمت انتهایی نایژک های تنفسی، به داخل لوله هایی به نام مجاری آلوئولی منشعب می شوند که کاملا توسط منافذ آلوئولی پوشیده شده اند. مجاری آلوئولی و آلوئول ها هر دو با سلول های بسیار نازک...
نایژه

نایژه

نای به دو نایژه اولیه (primary bronchi) یا اصلی تقسیم می شود. که در ناحیه ی ناف همراه با شریان ها و ورید ها و عروق لنفاوی وارد شش می شوند. پس از ورود به شش ها، نایژه اولیه به طرف پایین و خارج سیر می کند و به سه نایژه ثانویه (secondary bronchi) یا لوبی در شش راست و دو...
نای

نای

نای در افراد بالغ ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر طول دارد و توسط مخاط تنفسی مفروش شده است. آستر مخاط حاوی تعداد زیادی غده ی سروزی موکوسی است که موکوس آبکی تولید می کنند. در بین زیر مخاط و ادوانتیس یک مجموعه ی حدودا ۱۲ تایی از حلقه های C شکل از جنس غضروف هیالن وجود دارد که دیواره...
حنجره

حنجره

حنجره ، یک مسیر کوتاه برای عبور هوا ( ۴سانتی متر*۴سانتی متر) بین حلق و نای است. دیواره ی سخت حنجره از غضروف های شفاف ( تیروئید، کریکوئید و بخش تحتانی غضروف های آریتنوئید) و غضروف های کوچکتر از نوع الاستیکی ( اپی گلوت، میخی، شاخی و بخش فوقانی غضروف های آریتنوئید) تشکیل...