دسته بندی: بافت شناسی

بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

عدسی چشم

عدسی چشم یک ساختار شفاف محدب الطرفینی است که بلافاصله در پشت عنبیه معلق است و نور را بر روی شبکیه متمرکز می کند. عدسی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

مشیمیه

لایه ی میانی کره ی چشم که دارای رگ های بیشتری می باشد، شامل سه بخش است که از عقب به جلو عبارتند از: مشیمیه

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

صلبیه

لایه ی لیفی اولین لایه ی کره ی چشم شامل دو ناحیه ی اصلی، صلبیه در پشت و قرنیه در جلو، می باشد که توسط

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

ساختار چشم

در این پست شما با ساختار چشم ها آشنا می شوید. چشم ها اندام های تکامل یافته ی بسیار حساس به نور می باشند، که

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

مثانه

ادرار توسط میزنای (حالب) از لگنچه کلیه به مثانه منتقل می شود و در آن جا ذخیره می گردد تا نهایتا از طریق میزراه (پیشابراه)

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

نفرون

هر کلیه شامل 1 تا 4 میلیون واحد عملیاتی به نام نفرون می باشد. هر نفرون متشکل از یک جسمک و یک لوله ی کلیوی

ادامه مطلب >>
کلیه
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

کلیه

دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه، یک جفت میزنای، یک مثانه ویک میزنای است.وظیفه ی اصلی دستگاه ادراری، ثابت نگه  اشتن مواد موجود در خون

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

پرده ی جنب

پرده ی جنب (pleural membranes) سطح بیرونی ریه و دیواره ی داخلی قفسه سینه توسط یک غشای سروزی به نام پرده ی جنب پوشیده شده

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

آلوئول

آلوئول یا کیسه ی هوایی از بخش های زیر تشکیل شده است. مجاری آلوئولی (Alveolar ducts) قسمت انتهایی نایژک های تنفسی، به داخل لوله هایی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

نایژه

نای به دو نایژه اولیه (primary bronchi) یا اصلی تقسیم می شود. که در ناحیه ی ناف همراه با شریان ها و ورید ها و

ادامه مطلب >>