پلاست ها اندامک هایی هستند که منحصراً در سلولهای گیاهی و در بعضی از موجودات ابتدایی یافت می شوند و اندازه ای در حدود ۴ تا ۶ میکرون دارند. پلاست ها از دانه های کوچکتری به نام پیش پلاست که در سلولهای تمایز نیافته وجود دارند، پدید می آیند. با رشد سلول، پلاست ها نیز رشد می کنند و وظایف معینی را بر عهده می گیرند.

تقسیم بندی پلاست ها بر دو اساس صورت می گیرد

۱_تقسیم بندی پلاست ها بر اساس رنگ
۲_تقسیم بندی پلاست ها بر اساس مواد ذخیره ای

برای دانلود پاورپوینت انواع پلاست روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود پاور پوینت انواع پلاست