زیست گیاهی

محور گل

محور گل: بخش کوتاهی است که قسمت های مختلف گل به صورت فشرده روی آن قرار می گیرند

انواع محورگل:

الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی محوری نسبتا طویل از کاسه دور شوند ،بخش طویل را ژینوفر می گویند.

الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی محوری نسبتا طویل از کاسه دور شوند ،بخش طویل را ژینوفر می گویند.

ب. ژیناندروفور یا آندرو ژینوفور(gynandrophore or androgynophore):اگر نافه از جام فاصله داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

ب. ژیناندروفور یا آندرو ژینوفور(gynandrophore or androgynophore):اگر نافه از جام فاصله داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

پ. کارپوفور(carpophore):اگر برچه ها در راس محور نسبتا پهن و مخروطی شکل قرار داشته باشند.محور گل از این نوع می باشد.

پ. کارپوفور(carpophore):اگر برچه ها در راس محور نسبتا پهن و مخروطی شکل قرار داشته باشند.محور گل از این نوع می باشد.

ج. آنتوفور(anthophore): اگر بین کاسه و جام گل فاصله وجود داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

ج. آنتوفور(anthophore): اگر بین کاسه و جام گل فاصله وجود داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

منبع:برای نوشتن این پست از کتاب گیاه شناسی پایه تالیف دکتر احمد قهرمان استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا