محور گل

آنچه در این پست خواهید خواند :

محور گل: بخش کوتاهی است که قسمت های مختلف گل به صورت فشرده روی آن قرار می گیرند

انواع محورگل:

الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی محوری نسبتا طویل از کاسه دور شوند ،بخش طویل را ژینوفر می گویند.

الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی محوری نسبتا طویل از کاسه دور شوند ،بخش طویل را ژینوفر می گویند.

ب. ژیناندروفور یا آندرو ژینوفور(gynandrophore or androgynophore):اگر نافه از جام فاصله داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

ب. ژیناندروفور یا آندرو ژینوفور(gynandrophore or androgynophore):اگر نافه از جام فاصله داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

پ. کارپوفور(carpophore):اگر برچه ها در راس محور نسبتا پهن و مخروطی شکل قرار داشته باشند.محور گل از این نوع می باشد.

پ. کارپوفور(carpophore):اگر برچه ها در راس محور نسبتا پهن و مخروطی شکل قرار داشته باشند.محور گل از این نوع می باشد.

ج. آنتوفور(anthophore): اگر بین کاسه و جام گل فاصله وجود داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

ج. آنتوفور(anthophore): اگر بین کاسه و جام گل فاصله وجود داشته باشد،محور گل از این نوع می باشد.

منبع:برای نوشتن این پست از کتاب گیاه شناسی پایه تالیف دکتر احمد قهرمان استفاده شده است.

این پست را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

این پست را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

محور گل

آزمایشگاه
مشاوره
جزوه
نمونه سوالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.