جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

گلبرگ وجام گل(corolla)

در این پست خواهید خواند :

در این پست خواهید خواند :

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ، تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها، معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.

گلبرگ و جام گل

به طور کلی گلبرگ ها فاقد کلروفیل و رنگین هستند.اما گلبرگ های نرگس سبز(Narcissus viridiflorous)  رنگی کاملا سبز دارند.

گلبرگ
نرگس سبز

برخی گیاهان گلبرگ، سیاه دارند مانند:برخی از استاپلیاها(stapelia)و گونه هایی از نوئنا(Nonnea)

گلبرگ

در گیاهانی مانند، گیاهان تیره ی خرزهره و هیپکوم از تیره ی خشخاش ،گلبرگ ها دارای زایده ی گوشوارکی هستند.
این زوائد در برخی از جنسیاناها رشد زیادی داشته و به صورت گلبرگ، اضافی در امده اند.

گلبرگ
خرزهره

گلبرگ، از دو بخش تشکیل شده است.


یک بخش پهن به نام پهنک(blade or limb) و یک بخش باریک به نام ناخنک(claw).

گلبرگ

گلبرگ ها در گیاهان تک لپه غالبا ازاد ، کامل و به ندرت دو لبه و یا شکافته شده اند. و تعدا گلبرگ، در این گیاهان مضربی از 3 می باشد.در گیاهان دو لپه ای جام ممکن است جدا گلبرگ و ازاد  یا به هم پیوسته  و یا با سایر قطعات گل چسبندگی داشته باشد. و تعداد گلبرگ، در این گیاهان مضرب 2 یا 5 می باشد.

گلبرگ

منشا جام: قطعات جام در گیاهان مختلف منشا متفاوت دارند و غالبا از تغییر شکل پرچم ها به وجود می ایند.

بی گلبرگی به دو صورت دیده می شود:

1.بی گلبرگی واقعی: گل ها فقد گلبرگ، و برهنه هستند

2.بی گلبرگی کاذب: گل در طول زمان بر اثر مسائل فیلوژنی ، جام خود را از دست داده،گلبرگ های آن به صورت نوشجای(Nectaire) یا پرچم و یا فلس مانند در می آیند.

گلبرگ
اشکال جام گل

منبع:برای نوشتن این پست از کتاب گیاه شناسی پایه تالیف دکتر احمد قهرمان استفاده شده است.

این پست را به اشتراک بگذارید:

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.

گلبرگ وجام گل(corolla)

این پست را به اشتراک بگذارید:

آزمایشگاه
مشاوره
جزوه
نمونه سوالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *