گلبرگ وجام گل(corolla)

آنچه در این پست خواهید خواند :

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ، تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها، معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.

گلبرگ و جام گل

به طور کلی گلبرگ ها فاقد کلروفیل و رنگین هستند.اما گلبرگ های نرگس سبز(Narcissus viridiflorous)  رنگی کاملا سبز دارند.

گلبرگ
نرگس سبز

برخی گیاهان گلبرگ، سیاه دارند مانند:برخی از استاپلیاها(stapelia)و گونه هایی از نوئنا(Nonnea)

گلبرگ

در گیاهانی مانند، گیاهان تیره ی خرزهره و هیپکوم از تیره ی خشخاش ،گلبرگ ها دارای زایده ی گوشوارکی هستند.
این زوائد در برخی از جنسیاناها رشد زیادی داشته و به صورت گلبرگ، اضافی در امده اند.

گلبرگ
خرزهره

گلبرگ، از دو بخش تشکیل شده است.


یک بخش پهن به نام پهنک(blade or limb) و یک بخش باریک به نام ناخنک(claw).

گلبرگ

گلبرگ ها در گیاهان تک لپه غالبا ازاد ، کامل و به ندرت دو لبه و یا شکافته شده اند. و تعدا گلبرگ، در این گیاهان مضربی از 3 می باشد.در گیاهان دو لپه ای جام ممکن است جدا گلبرگ و ازاد  یا به هم پیوسته  و یا با سایر قطعات گل چسبندگی داشته باشد. و تعداد گلبرگ، در این گیاهان مضرب 2 یا 5 می باشد.

گلبرگ

منشا جام: قطعات جام در گیاهان مختلف منشا متفاوت دارند و غالبا از تغییر شکل پرچم ها به وجود می ایند.

بی گلبرگی به دو صورت دیده می شود:

1.بی گلبرگی واقعی: گل ها فقد گلبرگ، و برهنه هستند

2.بی گلبرگی کاذب: گل در طول زمان بر اثر مسائل فیلوژنی ، جام خود را از دست داده،گلبرگ های آن به صورت نوشجای(Nectaire) یا پرچم و یا فلس مانند در می آیند.

گلبرگ
اشکال جام گل

منبع:برای نوشتن این پست از کتاب گیاه شناسی پایه تالیف دکتر احمد قهرمان استفاده شده است.

این پست را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

این پست را به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.

گلبرگ وجام گل(corolla)

آزمایشگاه
مشاوره
جزوه
نمونه سوالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.