کیسه ی صفرا

کیسه ی صفرا

کیسه صفرا، یک عضو توخالی و گلابی شکل است که به سطح تحتانی کبد چسبیده است و قادر است ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر صفرا را که در حین ذخیره سازی تغلیظ شده، در خود ذخیره کند. در کیسه ی صفرا آب و الکترولیت های صفرا جذب شده و صفرا غلیظ و ذخیره می شود. دیواره ی کیسه ی صفرا از لایه های...