جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: کلیه

بافت شناسی

غدد فوق کلیه

غدد آدرنال ( فوق کلیه) به صورت زوج بوده و در داخل بافت چربی و در نزدیکی قطب فوقانی کلیه ها قرار دارد. این غدد ساختار های تخت به شکل

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

مثانه

ادرار توسط میزنای (حالب) از لگنچه کلیه به مثانه منتقل می شود و در آن جا ذخیره می گردد تا نهایتا از طریق میزراه (پیشابراه) تخلیه گردد. میزنای دیواره ی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

نفرون

هر کلیه شامل 1 تا 4 میلیون واحد عملیاتی به نام نفرون می باشد. هر نفرون متشکل از یک جسمک و یک لوله ی کلیوی بلند با اپی تلیوم ساده

ادامه مطلب >>
کلیه
بافت شناسی

کلیه

دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه، یک جفت میزنای، یک مثانه ویک میزنای است.وظیفه ی اصلی دستگاه ادراری، ثابت نگه  اشتن مواد موجود در خون تحت شرایط طبیعی است. (هوموستازی)

ادامه مطلب >>
قبل از تشریح کلیه لازم است تا با ساختار کلیه آشنا شوید.کلیه ها در طرفین ستون مهره ها و در حفره ی شکمی تقریبا از دوازدهمین مهره ی سینه تا سومین مهره ی کمری قرار دارند.
آزمایشگاه زیست شناسی

تشریح کلیه گوسفند

قبل از تشریح کلیه لازم است تا با ساختار کلیه آشنا شوید.کلیه ها در طرفین ستون مهره ها و در حفره ی شکمی تقریبا از دوازدهمین مهره ی سینه تا

ادامه مطلب >>