جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: کبد

بافت شناسی

کبد

کبد در دوره ی جنینی عضو خون سازیست. کبد، بزرگ ترین عضو داخلی بدن است که به طور متوسط تقریبا 1/5 کیلوگرم بوده که 2 درصد وزن افراد بالغ را

ادامه مطلب >>