جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: چشم مرکب

زیست شناسی

گیرنده های حسی جانوران

با ما همراه باشید تا در این پست در مورد گیرنده های حسی جانوران مختلف بحث کنیم. خط جانبی ماهی حاوی گیرنده های مکانیکی مژک دار است.( یاخته ی تمایز

ادامه مطلب >>