جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: پلی استمون

زیست گیاهی

پرچم ونافه (androceee or estambres):

نافه در گل های دارای جام،سومین حلقه از خارج به داخل گل را تشکیل داده است. تعداد پرچم های نافه در گیاهان مختلف متفاوت است و از یک تا تعداد

ادامه مطلب >>