برچسب: پاپیلای زبان

بافت شناسی

زبان

زبان توده ای از عضله ی مخطط است و به وسیله ی پرده ی مخاطی پوشیده شده که مواد خورده شده را در حین جویدن و بلعیدن به حرکت در

ادامه مطلب >>