برچسب: وظایف سیستم ایمنی

بافت شناسی

سیستم ایمنی

سیستم ایمنی، دفاع یا ایمنی را در برابر عوامل عفونت زا ( از ویروس ها گرفته تا انگل های چند سلولی) را فراهم می کند. از لحاظ ساختمان بافتی این

ادامه مطلب >>