جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نوش

حشرات گرده افشان به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.عده ای برای استفاده از نوش(نکتار) و عده ای برای تغذیه از دانه های گرده به گلها سرزده و موجب گرده افشانی می شوند.
زیست گیاهی

انواع حشرات گرده افشان

حشرات گرده افشان به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.عده ای برای استفاده از نوش(نکتار) و عده ای برای تغذیه از دانه های گرده به گلها سرزده و موجب گرده

ادامه مطلب >>