جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نوارمغز

بافت شناسی

نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG)

نوار مغز چیست؟ نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG) ثبت فعالیت الکتریکی مغز و بررسی الگوی امواج مغزی می تواند برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی از بیماری ها مورد استفاده

ادامه مطلب >>