جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نایژه

بافت شناسی

نایژه

نای به دو نایژه اولیه (primary bronchi) یا اصلی تقسیم می شود. که در ناحیه ی ناف همراه با شریان ها و ورید ها و عروق لنفاوی وارد شش می

ادامه مطلب >>