جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: مهمیز

حشرات گرده افشان به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.عده ای برای استفاده از نوش(نکتار) و عده ای برای تغذیه از دانه های گرده به گلها سرزده و موجب گرده افشانی می شوند.
زیست گیاهی

انواع حشرات گرده افشان

حشرات گرده افشان به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.عده ای برای استفاده از نوش(نکتار) و عده ای برای تغذیه از دانه های گرده به گلها سرزده و موجب گرده

ادامه مطلب >>
گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است.
زیست گیاهی

کاسبرگ وگلپوش(perianthe):

گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است. گلپوش در دو لپه ای ها شامل کاسه و جام است . در تک لپه ای ها که کاسه و

ادامه مطلب >>