جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: غده ی اپی فیز

بافت شناسی

غده پینه آل

غده ی پینه آل که نام دیگر آن، اپی فیز مغزی(غده ی صنوبری) است، ریتم روزانه فعالیت های بدنی را تنظیم می کند. این غده بسیار کوچک بوده و به

ادامه مطلب >>