دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ

دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ

عنوان فصل هشت زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان می باشد. این فصل دارای سه گفتار تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل جنسی و از یاخته تخم تا گیاه می باشد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید دانلود نمونه...
دانلود نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم+ پاسخ

دانلود نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم+ پاسخ

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر...
دانلود پاسخ فعالیت های زیست یازدهم

دانلود پاسخ فعالیت های زیست یازدهم

کتاب زیست یازدهم دارای ۹ فصل به شرح زیر است:فصل ۱: تنظیم عصبیفصل ۲: حواسفصل ۳: دستگاه حرکتیفصل ۴ : تنظیم شیمیاییفصل ۵: ایمنیفصل ۶: تقسیم یاختهفصل ۷: تولید مثلفصل ۸: تولید مثل نهاندانگانفصل ۹: پاسخ گیاهان به محرک هاشما می توانید پاسخ فعالیت های زیست یازدهم را با فرمت...
دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم

دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم

عنوان فصل ۶ زیست دهم از یاخته تا گیاه می باشد. این فصل دارای سه گفتار ویژگی یاخته های گیاهی، سامانه ی بافتی و ساختار گیاهان می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم را با فرمت Pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید. دانلود جزوه گفتار ۱ فصل ۶ زیست دهم...
دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک...