زیست یازدهم

یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۴ فصل ۷ زیست یازدهم

عنوان فصل هفت زیست یازدهم تولید مثل می باشد. این فصل دارای ۴ گفتار است. گفتار اول دستگاه تولید مثل…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۷ زیست یازدهم

عنوان فصل هفت زیست یازدهم تولید مثل می باشد. این فصل دارای ۴ گفتار است. گفتار اول دستگاه تولید مثل…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۲ فصل ۷ زیست یازدهم

عنوان فصل هفت زیست یازدهم تولید مثل می باشد. این فصل دارای ۴ گفتار است. گفتار اول دستگاه تولید مثل…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۱ فصل ۷ زیست یازدهم

عنوان فصل هفت زیست یازدهم تولید مثل می باشد. این فصل دارای ۴ گفتار است. گفتار اول دستگاه تولید مثل…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۳ فصل ۶ زیست یازدهم

فصل شش زیست یازدهم تقسیم یاخته را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار اول کروموزوم،…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۲ فصل ۶ زیست یازدهم

فصل شش زیست یازدهم تقسیم یاخته را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار اول کروموزوم،…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۱ فصل ۶ زیست یازدهم

فصل شش زیست یازدهم تقسیم یاخته را توضیح می دهد. این فصل دارای سه گفتار می باشد. گفتار اول کروموزوم،…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل ۲ (حواس) یازدهم

نمونه سوال فصل دوم شامل حواس مختلف مثل بینایی و شنوایی و….به همراه سوالات مربوط به انواع گیرنده ها و…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۳ فصل ۵ زیست یازدهم

فصل ۵ زیست یازدهم سیستم ایمنی بدن را توضیح می دهد. این فصل دارای ۳ گفتار می باشد. گفتار ۱…

بیشتر بخوانید »
یازدهم

دانلود جزوه ی گفتار ۲ فصل ۵ زیست یازدهم

فصل ۵ زیست یازدهم سیستم ایمنی بدن را توضیح می دهد. این فصل دارای ۳ گفتار می باشد. گفتار ۱…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا