جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: دستگاه عصبی

بافت شناسی

نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG)

نوار مغز چیست؟ نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG) ثبت فعالیت الکتریکی مغز و بررسی الگوی امواج مغزی می تواند برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی از بیماری ها مورد استفاده

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

یاخته های پشتیبان

انواع یاخته های پشتیبان (گلیال) 1_ الیگودندروسیت ها این یاخته ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند و وظیفه ی اصلی آن ها تولید غلاف میلین می باشد. 2_ آستروسیت

ادامه مطلب >>

نخاع

در ادامه این پست با نخاع و عصب نخاعی آشنا می شویم. نخاع درون ستون مهره ها می باشد. در واقع هر مهره سوراخی دارد که از روی هم قرار

ادامه مطلب >>

اجزای مغز

اجزای مغز: مغز شامل سه بخش مخ، مخچه و ساقه ی مغز است.در ادامه با ساختار و کار اجزای مغز بیشتر آشنا می شویم. اجزای مغز ساقه ی مغز: مغز

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

مغز و نخاع

دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم می شود.دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع می باشد *  به طور مستقیم و بدون واسطه ی نخاع پیام ها

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

سیناپس

در این پست با بیماریMS و سیناپس آشنا می شویم بیماری MS این بیماری باعث افزایش تماس غشا نورون با مایع بین یاخته ای می شود. یک بیماری خود ایمنی

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

انواع یاخته ی عصبی (نورون)

در این پست قبل از اینکه در مورد انواع یاخته ی عصبی ( نورون) صحبت کنیم، ابتدا توضیحی در مورد هدایت پیام عصبی می دهیم: نکته: دو عامل مهم در

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

یاخته ی عصبی ( نورون)

بافت عصبی از یاخته ی عصبی (نورون) و یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) تشکیل شده است. اصلی ترین یاخته های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون شامل دندریت، جسم یاخته

ادامه مطلب >>