جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: تولید صدا

بافت شناسی

حنجره

حنجره ، یک مسیر کوتاه برای عبور هوا ( 4سانتی متر*4سانتی متر) بین حلق و نای است. دیواره ی سخت حنجره از غضروف های شفاف ( تیروئید، کریکوئید و بخش

ادامه مطلب >>