جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: اشک

بافت شناسی

پلک

پلک ها ساختار انعطاف پذیری داشته و دارای پوست، عضله و ملتحمه می باشند و از چشم ها محافظت می کنند. پوست، سست و قابل ارتجاع بوده، فاقد چربی است

ادامه مطلب >>