جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: آلوئول

بافت شناسی

آلوئول

آلوئول یا کیسه ی هوایی از بخش های زیر تشکیل شده است. مجاری آلوئولی (Alveolar ducts) قسمت انتهایی نایژک های تنفسی، به داخل لوله هایی به نام مجاری آلوئولی منشعب

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

نایژه

نای به دو نایژه اولیه (primary bronchi) یا اصلی تقسیم می شود. که در ناحیه ی ناف همراه با شریان ها و ورید ها و عروق لنفاوی وارد شش می

ادامه مطلب >>