دسته بندی: بافت شناسی

بافت شناسی

مری

مری یک لوله ی عضلانی، به طول تقریبی 25 سانتی متر در بالغین می باشد که مواد بلعیده شده از حلق را به معده انتقال می دهد. چهار لایه ای

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

بزاق وغدد بزاقی

غدد بزاقی مایعی به نام بزاق را از خود ترشح می کنند. ترشحات این غدد، دهان را مرطوب و لزج می کند. تعدادی غدد کوچک در ضخامت مخاط دهان قرار

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

غدد پوست

غده ی عرق لوله های پیچیده ای هستند که در عمق درمیس قرار گرفته اند. غدد عرق از فرورفتگی طویل اپیدرم به درون درم ایجاد می شود. دو نوع غده

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

پوست

پوست بزرگترین عضو منفرد بدن است که 15 تا 20 درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد.در بالغین پوست، سطحی معادل 2_1/5 مترمربع را می پوشاند پوست که سطح

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

گیرنده های حسی پوست

 اغلب گیرنده ها ی حسی در پوست قرار دارند، ولی اندام های داخلی نیز تعداد کمتری گیرنده دارند. برخی از گیرنده ها به صورت دندریت های بدون پوشش هستند که

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG)

نوار مغز چیست؟ نوار مغز یا آنسفالوگرام (EEG) ثبت فعالیت الکتریکی مغز و بررسی الگوی امواج مغزی می تواند برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی از بیماری ها مورد استفاده

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

یاخته های پشتیبان

انواع یاخته های پشتیبان (گلیال) 1_ الیگودندروسیت ها این یاخته ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند و وظیفه ی اصلی آن ها تولید غلاف میلین می باشد. 2_ آستروسیت

ادامه مطلب >>
No more posts to show