روز: خرداد 23, 1399

بافت شناسی

حنجره

حنجره ، یک مسیر کوتاه برای عبور هوا ( 4سانتی متر*4سانتی متر) بین حلق و نای است. دیواره ی سخت حنجره از غضروف های شفاف ( تیروئید، کریکوئید و بخش

ادامه مطلب >>