دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ

دانلود نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ

عنوان فصل هشت زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان می باشد. این فصل دارای سه گفتار تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل جنسی و از یاخته تخم تا گیاه می باشد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۸ زیست یازدهم + پاسخ را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید دانلود نمونه...
دانلود نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم+ پاسخ

دانلود نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم+ پاسخ

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید نمونه سوال فصل ۹ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک زیر...
دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم

فصل نهم زیست یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها را بررسی می کند. این فصل دارای دو گفتار می باشد. گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان و گفتار دوم پاسخ گیاهان به محیط را توضیح می دهد. شما می توانید جزوه گفتار ۲ فصل ۹ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان از لینک...
دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۸ زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۸ زیست یازدهم

عنوان فصل هشت زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان می باشد. این فصل دارای سه گفتار تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل جنسی و از یاخته تخم تا گیاه می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۳ فصل ۸ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان دانلود کنید دانلود جزوه گفتار ۳ فصل ۸ زیست...
دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۸ زیست یازدهم

دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۸ زیست یازدهم

عنوان فصل هشت زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان می باشد. این فصل دارای سه گفتار تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل جنسی و از یاخته تخم تا گیاه می باشد. شما می توانید جزوه گفتار ۲ فصل ۸ زیست یازدهم را با فرمت pdf و به صورت رایگان دانلود کنید دانلود جزوه گفتار ۲ فصل ۸ زیست...