جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: یاخته ی پشتیبان

زیست شناسی

یاخته ی عصبی ( نورون)

بافت عصبی از یاخته ی عصبی (نورون) و یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) تشکیل شده است. اصلی ترین یاخته های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون شامل دندریت، جسم یاخته

ادامه مطلب >>