جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: گیرنده های موجود در پوست

بافت شناسی

گیرنده های حسی پوست

 اغلب گیرنده ها ی حسی در پوست قرار دارند، ولی اندام های داخلی نیز تعداد کمتری گیرنده دارند. برخی از گیرنده ها به صورت دندریت های بدون پوشش هستند که

ادامه مطلب >>