جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: گزارش کار تشریح کلیه

قبل از تشریح کلیه لازم است تا با ساختار کلیه آشنا شوید.کلیه ها در طرفین ستون مهره ها و در حفره ی شکمی تقریبا از دوازدهمین مهره ی سینه تا سومین مهره ی کمری قرار دارند.
آزمایشگاه زیست شناسی

تشریح کلیه گوسفند

قبل از تشریح کلیه لازم است تا با ساختار کلیه آشنا شوید.کلیه ها در طرفین ستون مهره ها و در حفره ی شکمی تقریبا از دوازدهمین مهره ی سینه تا

ادامه مطلب >>