جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: کاسه_گل

گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است.
زیست گیاهی

کاسبرگ وگلپوش(perianthe):

گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است. گلپوش در دو لپه ای ها شامل کاسه و جام است . در تک لپه ای ها که کاسه و

ادامه مطلب >>