جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: پیاز

زیست گیاهی

پیاز وسوخ(bulbe)

سوخ (bulbe)غالبا کروی بوده و بالا و پایین آن ها فرورفتگی دارد..در سوخ پیاز مواد غذایی در برگ های فلس مانند ذخیره می شوند . در سوخ سیر مواد غذایی

ادامه مطلب >>