جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: پوست

بافت شناسی

پوست

پوست بزرگترین عضو منفرد بدن است که 15 تا 20 درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد.در بالغین پوست، سطحی معادل 2_1/5 مترمربع را می پوشاند پوست که سطح

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

گیرنده های حسی پوست

 اغلب گیرنده ها ی حسی در پوست قرار دارند، ولی اندام های داخلی نیز تعداد کمتری گیرنده دارند. برخی از گیرنده ها به صورت دندریت های بدون پوشش هستند که

ادامه مطلب >>