جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: پانکراس

بافت شناسی

پانکراس

جزایر پانکراس به صورت توده هایی متراکم،گرد یا بیضوی شکل از سلول های اندوکرین بوده و در میان بافت آسینار برون ریز پانکراس قرار دارند. اغلب این جزایر بین 100

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

لوزالمعده

لوزالمعده (پانکراس) غده ای است که ترشحات خارجی خود را توسط مجرایی در محل آمپول واتر به دوازدهه می ریزد و ترشحات داخلی آن از جزایر لانگرهانس به خون ریخته

ادامه مطلب >>