جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: وضعیت ماده ی سفید و خاکستری در مغز و نخاع

زیست شناسی

مغز و نخاع

دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم می شود.دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع می باشد *  به طور مستقیم و بدون واسطه ی نخاع پیام ها

ادامه مطلب >>