جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: هایپودرم

بافت شناسی

پوست

پوست بزرگترین عضو منفرد بدن است که 15 تا 20 درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد.در بالغین پوست، سطحی معادل 2_1/5 مترمربع را می پوشاند پوست که سطح

ادامه مطلب >>