جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نکات کنکوری گفتار1 فصل2 زیست یازدهم

زیست شناسی

حواس

در این پست با انواع حواس (ویژه و پیکری) و انواع گیرنده های حس و ساختار آن ها آشنا می شویم. اثر محرک ها توسط حواس ( یاخته، ساختار، اندام)

ادامه مطلب >>