جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نکات کنکوری فصل یک زیست یازدهم، دستگاه عصبی

زیست شناسی

سیناپس

در این پست با بیماریMS و سیناپس آشنا می شویم بیماری MS این بیماری باعث افزایش تماس غشا نورون با مایع بین یاخته ای می شود. یک بیماری خود ایمنی

ادامه مطلب >>