جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نفرون

بافت شناسی

نفرون

هر کلیه شامل 1 تا 4 میلیون واحد عملیاتی به نام نفرون می باشد. هر نفرون متشکل از یک جسمک و یک لوله ی کلیوی بلند با اپی تلیوم ساده

ادامه مطلب >>