جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: نای

بافت شناسی

نای

نای در افراد بالغ 10 تا 12 سانتی متر طول دارد و توسط مخاط تنفسی مفروش شده است. آستر مخاط حاوی تعداد زیادی غده ی سروزی موکوسی است که موکوس

ادامه مطلب >>