برچسب: میکروسکوپ نوری

آزمایشگاه زیست شناسی

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ چیست؟ برای دیدن اشیای بسیار ریز،که با ذره بین دیده نمی شوند،از میکروسکوپ استفاده می کنیم.در بررسی و مطالعه  سلول ، یکی از مشکلات  زیست شناسان ، کوچکی فوق

ادامه مطلب >>