زیست شناسی

برچسب: مناطق تفریحی کرمان

اسکر ، روستایی از توابع بخش رابرشهرستان رابر در استان کرمان است. آب و هوای آن بسیار مطبوع و دارای تابستان و بهار معتدل و زمستانی سرد است.