جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: لنفوسیت

بافت شناسی

تیموس

در حالی که لنفوسیت های B نابالغ در مغز استخوان بالغ می گردند و به هم می پیوندند، تیموس محل تشکیل لنفوسیت های T است و به عنوان عضو لنفاوی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

لنفوسیت

لنفوسیت ها در تنظیم و انجام عملکرد ایمنی اکتسابی نقش دارند. در افراد بالغ، سلول های بنیادی اجدادی همه لنفوسیت ها در مغز قرمز استخوان قرار دارد اما سلول هایی

ادامه مطلب >>