جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: لثه

بافت شناسی

دهان

از محلی که قرمزی لب ها تشخیص داده می شود حفره ی دهان با پوشش سنگ فرشی چند لایه شروع شده و تا حلق ادامه دارد. بافت پوششی حفره ی

ادامه مطلب >>