برچسب: لایه های لوله ی گوارش

بافت شناسی

لوله ی گوارش

دستگاه گوارش از لوله ی گوارش (حفره ی دهان، مری، معده، روده ی کوچک، روده ی بزرگ و مقعد) و غدد ضمیمه آن (غدد بزاقی، کبد و پانکراس) تشکیل شده

ادامه مطلب >>