برچسب: قورباغه

زیست شناسی جانوری

قورباغه(Rana)

قورباغه دارای هشت ویزگی بارز می باشد دارا بودن دندان هایی که از عاج(Dentine) ساخته شده به نام پدیسل(Pedicel).به این دندان ها Pedicellate teeth می گویند.(اکثر دوزیستان دارای چنین دندان

ادامه مطلب >>