جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: غدد فوق کلیه

بافت شناسی

غدد فوق کلیه

غدد آدرنال ( فوق کلیه) به صورت زوج بوده و در داخل بافت چربی و در نزدیکی قطب فوقانی کلیه ها قرار دارد. این غدد ساختار های تخت به شکل

ادامه مطلب >>