جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: عکس های تشریح مغز

مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده قرار می گیرد ب
آزمایشگاه زیست شناسی

تشریح مغز

آماده سازی مغز برای تشریح برای بررسی و تشریح مغز پستانداران معمولا از مغز گاو و یا گوسفند استفاده می شود. مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده

ادامه مطلب >>