جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: سینوزیت

بافت شناسی

بینی

بینی یکی از اجزای دستگاه تنفس می باشد. دستگاه تنفس، جهت تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن با خون ایجاد شده است. اعضاء تنفسی شامل ریه ها و سیستم منشعب

ادامه مطلب >>